ZGR Tricolor poseduje sav potreban alat i mašine za rušenje od gipsanih do armirano betonskih zidova i vršimo uslugu odvoženja šuta.

Rušenje zidova i odvoženje šuta

Rušenje zidova i odvoz šuta su veoma često prethodnica električarskim, keramičarskim, gipsarskim i molerskim radovima. Prilikom adaptacija stanova i poslovnih prostora javlja se potreba za rušenjem nepotrebnih zidova, kako od gipsanih tako do betonsko armiranih zidova, kao i skidanja starih i dotrajalih keramičkih pločica, sanitarija i ostalih elemenata koje ste odlučili da zamenite novim.

U slučaju armirano betonskih zidova na teren prethodno izlazi statičar i izrađuje statički proračun (projekat) nakon čega sledi rušenje zidova i odvoz šuta.

Prilikom izvođenja radova na rušenju zidova i odvozu šuta, maksimalno vodimo računa o bezbednosti i zaštiti kako ljudi tako i objekta.

Nakon rušenja zidova, naš tim brzo i efikasno iznosi šut do specijalnih kontejnera određenih za tu namenu ili utovaruje direktno u kamion, takođe pri tome vodeći računa da ne ošteti nameštaj ili druge delove prostora u kojem se ne izvode građevinski radovi, a zatim se pristupa detaljnom čišćenju zaprljanih površina (ulaz u zgradu,lift i sl.) i šut se odvozi na gradsku deponiju.

Zbog takvog odnosa prema Vašoj imovini rušenje zidova i odvoz šuta i jesu naša primarna delatnost.