Krečenje

Krečenje je neophodna mera kojom se postiže dezinfekcija zidova i dekoracija prostora.

Krečenje, Tricolor, Beograd

Pre početka krečenja podloga mora biti čista, suva i nanosiva. Tamnom, vlažnom krpom treba prebrisati podlogu. Ako na krpi ostanu bilo kakvi tragovi, potrebno je nanošenje temeljnog sloja. Stari premazi, koji više nisu nanosivi, moraju se odstraniti pomoću četke i velike količine vode. Ukoliko postoje neravnine, rupe od tipli, kao i pukotine, moraju se popuniti masom za fugiranje i izravnati.

Krečenje se počinje od uglova. I to uvek treba započeti od prozora. Za male i teško pristupačne površine treba upotrebiti malu četkicu.

Uvek prvo treba okrečiti plafon, pa preći na zidove. Za krečenje velikih površina koristiti valjak, pošto može da primi najveću količinu boje. Sa valjkom rad uvek treba započeti u sredini, a ne na ivicama.