Obrada zidova u dnevnoj sobi

Obrada zidova u dnevnoj sobi

Dnevna soba je prostor koji po svojoj funkciji i po kvadraturi pruža najviše slobode u oblikovanju u odnosu na sve ostale prostorije u stanu. To je mesto koje na najverodostojniji način oslikava karakter stanara i njihovu životnu filozofiju. Savremeni pristupi u projektovanju dnevnih soba su takvi da se, pre svega, polazi od funkcionalnosti i u skladu s njom se formira estetika koja će biti odraz stanara. Kvadratura uglavnom određuje način projektovanja i prostorni raspored elemenata dnevne sobe. Pažljiv odabir boja, materijala i tekstura, kao i njihova međusobna usklađenost,  je ono što će u velikoj meri okarakterisati prostor kao enterijerski uspešan.

Obrada zidova u dnevnoj sobi

Ukoliko je želja projektanta ta da se istaknu pojedinačni komadi nameštaja, kroz njihove forme ili kroz boje, preporučuje se korišćenje neutralnijih završnih obloga u enterijeru. To se može postići upotrebom belih, svetlo sivih ili oker nijansi zidova, podova i plafona. S druge strane, ako je želja da se istakne posebna obrada zidova, onda se savetuje odabir nameštaja mirnijih tonova i forme. Ovakvom kombinacijom se postiže sklad i harmonija neophodna u jednom životnom prostoru kao što je dnevna soba.

Obrada zidova u dnevnoj sobi

Posebno zanimljiva, kad je reč o obradi zidova, jeste upotreba betonskih elemenata kao imitacije prirodnog kamena i opeke. Prednost ovog materijala u odnosu na prirodni je u mnogo većoj ekonomičnosti, lakšoj ugradnji i održavanju, ali i u širokom spektru boja koji može da se kombinuje. Upotrebom ovog materijala se postiže rustičan izgled i baš taj element topline je idealan element u savremenim enterijerima minimalističkog dizajna, ali i u klasično uređenim domovima.

Obrada zidova u dnevnoj sobi

Izvor: Bojana Đokić – ambijenti.rs